Utskrift

UllernFotballBasisAkademi

 

UFBA

Ullern Fotballs Basisakademi er et treningstilbud i Ørakerhallen for elever i 8., 9., og 10. klasse. Tilbudet er ment som et supplement til annen idrettsaktivitet, for spillere/utøvere som ønsker å utvikle sine fysiske basisferdigheter

 

 

 

Inspirasjon fra Ajax

Våre tette bånd til Ajax Amsterdam har gitt oss et unikt innsyn i deres tanker og treningsopplegg. Alle spillere på deres verdenskjente akademi, trener gymnastikk, turn og judo hver eneste uke. Dette inspirerte oss til å ansette en egen fysisk trener med spesialkompetanse på disse områdene, og implementere disse elementene i våre lags treningsopplegg. Det begynner vi nå å se gode resultater av.

  

Hva er fysiske basisferdigheter?

Ullern Fotballs Basisakademi er neste steg mot et ideelt spillerutviklingsprogram i Ullern Fotball. Stikkordene blir koordinasjon, styrke, stabilitet og bevegelighet. I tillegg til å forebygge skader og fremme god helse, bidrar disse egenskapene til å danne grunnlaget for en rekke idrettslige ferdigheter. Dette er essensielle egenskaper for å oppnå et høyt ferdighetsnivå, enten det er fotball, håndball, tennis, basket, bandy, eller annen idrett. Basisakademiet vil derfor være åpent for alle utøvere/spillere uansett idrettsgren. Du trenger heller ikke å ha vært aktiv innen noen idrett for å delta.

  

Treningstider

9./10. klasse trener tirsdager kl 07:00-08:00

8. klasse trener torsdager kl 07:00-08:00

Akademiet vil følge skolekalenderen til Øraker og Bjørnsletta skole.

Trenere

Basisakademiet vil bli ledet av Håvard Hamarsland og Alexander Bendiksen. Håvard har en master i idrettsfysiologi og ved siden av å være fysisk trener i Ullern jobber han på seksjon for fysisk prestasjonsevne ved Norges Idrettshøgskole. Alexander leverte sin master i idrettspsykologi og coaching ved Norges Idrettshøgskole våren 2011, og jobber til daglig som fotballtrener i Ullern Fotball. I tillegg vil det komme spennende innslag av trenere med spesialitet på andre felt!

Utviklingsfokus

På Basisakademiet står ferdighetsutvikling i sentrum. Det forventes at elever som deltar, har dette fokuset, og det legges til rette for å gi hver enkelt deltager best mulig utvikling. Spillerne deles hver trening i grupper for å gi alle en riktig blanding av mestring og utfordringer. Gode fysiske forutsetninger er ikke nødvendig for deltakelse.

 

 ÅRSPLAN

 

UFBA rsplan

Denne planen gir en grov oversikt over hvilke fysiske egenskaper vi kommer til å jobbe med på UFBA det neste året og i hvor stor grad vi kommer til å vektlegge de ulike egenskapene gjennom året. Rød = Stort fokus, Oransje = Moderat fokus, Gul = Lite fokus

Dere får planen for å selv kunne følge med på hva som står i fokus og for å vite litt om hva dere kan forvente på treningene. Mer detaljert informasjon vil bli lagt ut på UFBA-siden som kommer på www.ullernfotball.no Husk derfor å være innom nettsidene hyppig.

 

Styrke er egenskapen som ligger til grunn for all bevegelse og idrettslig aktivitet. Vi starter med innlæring av korrekt løfteteknikk og kroppsholdning for å unngå skader på grunn av feil teknikk i øvelsene vi skal gjennom i løpet av året. Grunnstyrke er et vidt begrep og hensikten med denne delen av treningen blir å øke styrken og stabiliteten deres. Videre vil vi etter hvert også trene for å forbedre power (eksplosivitet). Styrketreningen vil foregå i partnerøvelser og øvelser med egenvekt.

 

Koordinasjon blir en gjenganger på alle økter. På UFBA har vi valgt å fokusere på egenskapene balanse, romorientering og rytme fordi dere i stor grad får dekket andre koordinative egenskaper på fotballtreningene (eller annen idrett). Vi vil trene koordinasjon gjennom mange forskjellige øvelser som ruller, turnmomenter, parøvelser og mye mer.

 

Skadeforebyggende trening er svært viktig og vil hele tiden være en del av opplegget. Her vil vi ha fokus på stabilitet i ankel-, kne- og hofteledd, samt riktige bevegelsesløsninger i forskjellige situasjoner.

 

Bevegelighet er noe vi har observert at mange spillere trenger og vil ha nytte av. Vi starter med passiv bevegelighet som er tradisjonell bevegelighetstrening slik mange av dere sikkert har vært borti tidligere. Seinere går vi over til mer aktiv bevegelighet og involverer øvelser med bevegelse hvor dere selv i større grad må kontrollere bevegelsene. Dette vil gjøre dere smidigere og virke skadeforebyggende.

 

Løpsteknikk blir etter hvert også en viktig del av treningen. Her vil vi fokusere på løpsteknikk både rett fram og med retningsforandringer. Det blir ren teknikktrening, diverse løyper, stafetter og leker med løping.

 

Huskeliste:

-          Oppmøte 06:55 ferdigskiftet

-          Kom for å utvikle deg, ikke bare delta

-          Ha med både innesko og joggesko

-          Ha med klær til både ute og innetrening

-          Ha med drikke og restitusjonsmat