Mål og strategi

Vedtatt av årsmøtet i mars 2011.bilde

Formål

Ullern Håndball skal legge til rette for at alle i vårt nærmiljø skal kunne spille håndball på

 • det nivå de ønsker
 • så lenge de ønsker.

Mål for perioden 2011-2014

Ullern Håndball skal ha

 • ett damelag i 2. div. senest sesongen 2013/14 i tillegg til minst ett damelag i lavere divisjon
 • minimum to lag i hver av klassene J13-14-15 hvorav ett lag i hver klasse skal være på nivå 1
 • minimum ett i hver av klassene G13-14-15
 • ett lag på nivå 1 i J16 med deltagelse i Bringserien
 • ett lag på nivå 1 i J18 med deltagelse i Sparserien
 • minst to lag i A-sluttspill (nivå 1)
 • minst ett dommerpar som dømmer på samme nivå (divisjon) som vårt beste damelag spiller i.

Strategi

For å nå Ullern Håndballs langsiktige målsettinger, ligger følgende strategi til grunn;

 

Ullern Håndball skal

 • rekruttere og utvikle trenere slik at klubben har nok kvalifiserte trenere. Dette skal oppnås ved at
 1. trenere i 8-10 årsklassene skal ta Trener 1-kurs for minimum to trenere pr. klasse i løpet av den første sesongen (J/G8),
 2. trenere i 11-12 årsklassene skal ha fullført halvparten av Trener 2-modulene innen oppstart av 11-årssesongen, slt. kunne dokumentere tilsvarende kompetanse,
 3. trenere i 13+ årsklassene skal ha fullført hele Trener 2 som minimum, alt. kunne dokumentere tilsvarende kompetanse. Klubben vil leie inn nødvendige eksterne trenere på dette nivå.
 • videreutvikle egen organisasjon og struktur slik at roller og oppgaver fordeles med sikte på økt foreldre-engasjement for eget lag og klubb
 • leie ekstra treningstid i hall i tråd med økte ambisjoner og lagenes treningsvilje
 • formalisere samarbeid med naboklubber for å sikre at alle spillere får et tilbud om å spille på det nivå de ønsker og så lenge de ønsker (da Ullern ikke kan ha et tilbud som imøtekommer alle over tid)
 • innad i Ullern IF representere det beste innen idretten og derigjennom bidra til å utvikle Ullern IF slik at håndballen har en førende posisjon.
 • videreføre sosiale aktiviteter og bredde slik at vi har det beste håndballmiljøet i Oslo Vest, herunder mobilisering av foreldre til å være engasjerte supportere på tribunen
 • gjennom god styring beholde en solid økonomi også i et langsiktig perspektiv.

Utskrift