Utskrift

Ukeplan

Uke 48:

Gruppe 1: Fredag kl 16.30

Gruppe 2: Onsdag kl 16:00

Gruppe 3: Fredag kl 15:00

Gruppe 4: Fredag kl 15:00

* merk at endringer kan forekomme på kort varsel så oppdater deg daglig!

 ** Fravær meldes seinest innen kl 12:00 samme dag!

20121028-MX0A1489