Utskrift

Politiattester

 

 

 

 nifStyret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.  Ordningen trådte i kraft 1. januar 2009.

 

I ULLERN IF blir ordningen håndtert på følgende måte:

Alle ansatte og frivillige (15 år eller mer) som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige (under 18 år) eller personer med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

 

Dette gjøres i samråd med:
KJETIL BORGERSRUD
e-post: kbo(æ)eie.no (erstatt (æ) med @)
telefon: 917 96 530

Vår representant har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger som en får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Innhenting på en-to-tre:

1: Søknad om politiattest fylles ut av "søkeren" og sendes til Kjetil Borgersrud, Holgerslystveien 7c, 0280 OSLO, som sender denne videre til politiet. Søknadsskjema kan lastes ned her.

2: Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til idrettslaget.

3: Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til KJETIL BORGERSRUD El. STEDFORTREDER. ULLERN IF skal IKKE lagre attesten, men kun få den framvist ved personlig oppmøte og legitimasjon til gjennomsyn.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Du kan lese mer om ordningen og hvordan den håndteres på idrett.no