Akademilaget

 

Her finner du generell informasjon om akademilagstilbudet. For å gå til lagets beskjedside, gå under "ungdom" litt høyere i menyen her på siden.

 

Akademilaget 2016 (Gutter 2004)

Bakgrunn

Ullernakademiet er et fotballtilbud for barn i aldersgruppen 7-12 år. Dette er et utvidet tilbud for fotballtrening, utover det ordinære foreldredrevne tilbudet. Akademilaget for 12-åringene er siste steg før man går over til ordinær ungdomsfotball. Med godkjenning fra sin klubb, er det mulig å delta på Akademiaget uten å melde overgang til Ullern IF. Akademilaget er et tilbud i Ullern Fotball, for å gi de ivrigste og flinkeste spillerne i Ullerns barnefotball tilstrekkelig med utfordringer, slik at også de kan få best mulig utvikling. Dette er sjuende gangen vi gjennomfører opplegget, og vi har svært gode erfaringer med både 98, 99, 00, 01, 02 og 03-kullene.

Akademilaget

Spillerne i denne alderen er i sluttfasen av det som kalles den motoriske gulladeren (7-12 år). Jo eldre man blir etter dette, jo tregere og vanskeligere er motorisk og teknisk innlæring. Fotball er en idrett som stiller svært store krav til tekniske ferdigheter. Det vil på alle akademiets treninger være det som har hovedfokus. Gjennom akademilaget, vil spillerne også i større grad enn tidligere jobbe med å utvikle de relasjonelle og strukturelle ferdighetene som kreves for å nå et høyt nivå i fotball. Dette er hovedfokus på den ukentlige treningen Akademilaget har, og ikke minst lagets kamper. Sportslig ledelse tilbyr plass til de som kan ha godt av et slikt tilbud. Spillerne må være både konsentrasjons- og ferdighetsmessig godt nok rustet, for å oppleve mestring under de forhøyede kravene som vil bli stilt til dem. Det kommer trolig også til å delta enkelte spillere født 2005 på Ullern Akademilag 2016. Dette vil da være spillere som har behov for spill på et så høyt nivå for å få tilstrekkelig utfordringer. 

Ullernakademiet er åpent for påmelding fra alle – også spillere utenfor Ullern IF. Alle kan delta på 1-2 treninger i uka. I tillegg til disse to treningene, er det èn ukentlig trening som er forbeholdt Akademilaget. Akademilaget har sine egne, faste trenere som er ansvarlig for det sportslige opplegget for laget. Trenerne skal følge laget i trening, kamp, treningsleir, treningskamper og cuper hele sesongen, som starter uke 41 2015 og avsluttes ved sesongslutt høsten 2015. Akademilaget sparkes for alvor igang med Ullern sin egen turnering i 9erfotball 16.-18. oktober.

Hospitering:

Med hospitering menes her deltagelse i en gruppe man ikke normalt «tilhører». Gjennom sesongen vil spillere som deltar på Ullernakademiet, men som ikke deltar på akademilaget, få tilbud om å delta på enkelte av akademilagets treninger/kamper/cuper. Dette kan være spillere som både er født i 03, 04 eller 05. På samme måte, vil enkelte av akademilagsspillerne få tilbud om hospitering med Ullern G2003 og evt G2002.

Treninger

Mandag og onsdag er de ordinære akademitreningene 15.00-16.30 på Ullernbanen.

Akademilaget trener i tillegg på fredager kl 15.00-16.45 på Ullernbanen.

Krav til Akademilagets spillere

Alle Akademilagsspillerne er forpliktet til fortsatt å delta på sine opprinnelige 7erlag hele sesongen 2015. Dette fordi Akademiet (Akademilaget inkludert) fremdeles er et ekstratilbud, og ikke en erstatning for det ordinære fotballtilbudet i klubben. I sesongen vil sportslig ledelse ta individuelle hensyn for å tilpasse den totale mengden med organisert fotball (trening og kamp) til et riktig nivå.

Akademilagsspillerne er forpliktet tilå delta på minst to ukentlige treninger i regi av Ullernakademiet. Den ene av disse må være Akademilagets trening på fredager. Likevel anbefaler vi, legger opp til, og håper at flest mulig deltar på alle de tre akademitreningene i uken.

Om man ikke deltar på Akademilaget, kan man fortsatt delta på begge- eller en av de ordinære akademitreningene.

Det er selvsagt mulig å gjennomføre ytterligere trening i andre idretter i tillegg, og den totale treningsmengden for barnet er det foreldrene sitt ansvar å regulere. Tett dialog med Akademilagets trenere kan forventes.

Man skal stille i Ullerntøy ved alle treninger.

Finansiering

Deltagelse på Akademilaget koster kr. 3.500,- for hele sesongen, i tillegg til Akademiets ordinære satser for èn eller to treninger per uke.

Vi viser til tekst på www.ullernfotball.no angående økonomi. Ta kontakt angående disse spørsmålene dersom det er behov for det.

Veien videre

Alle som er interessert i å delta på Akademilaget 2016, må gi beskjed til Magne Aarvik innen 31. august Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Denne informasjonen er sendt til laglederne for samtlige G04-lag i Ullern Fotball med beskjed om å distribuere det videre, og lagt ut på www.ullernfotball.no.

Det presiseres at man ved påmelding i denne omgang ikke er garantert plass, da vurdering vil gjøres i henhold til kriterier nevnt overfor. I tilfeller der Sportslig ledelse vurderer det dit at tilbudet ikke er hensiktsmessig for et barn, vil det være dialog med både foreldre og spiller. For alle som tilbys plass, vil det avholdes informasjonsmøte i september.

Utskrift