Lisens

lisens

LISENSBESTEMMELSER

Norsk håndballs forbundsting har vedtatt at alle som skal være aktivt med i håndball, må løse håndballisens f.o.m. 1. januar det året de fyller 13 år. Vi presiserer at overskuddet av denne forsikringen er penger som ikke tilfaller Ullern håndball, men NHF.

Priser og øvrig informasjon om lisensen finner du på NHFs nettside.

Ved oppstart etter 1.1 i året vil spillere løse halv lisens.

Iflg vedtektene til NHF er det ’ikke tillatt for lisenspliktig person å delta i håndballkamp som spiller og /eller dommer uten betalt lisens for den aktuelle sesongen.  Klubber som benytter en lisenspliktig person som ikke har betalt lisens, ilegges et gebyr lik lisensbeløpet.’ Ullern håndball må derfor håndheve kravet om betalt lisens nøye!   Dersom klubben blir ilagt bot ved ev. lisenskontroll som avdekker at spiller ikke løst pliktig lisens, vil klubbens bot bli belastet berørt spiller i tillegg til at lisensen også må betales.  Mao. BETAL RETTIDIG.

 Det er mulig å velge en dyrere lisens som gir en bedre forsikringsdekning hvis uhellet først oppstår.  Dette anbefales, særlig for spillere fra 13 års alderen og oppover.  Beløpene og mer informasjon finnes på lisensblanketten eller ovenstående link.

Betalingsinformasjon deles ut av Ullern håndball til alle førstegangsbetalende (12-åringene). Betaling gjøres via nettbankt direkte til NHF Lisens, 0840 Oslo, konto 7874 05 97301, forutsatt at du har fått oppgitt riktig KID nr fra lisensregisteret.  Det kan du få av kasserer i klubben. 

De som allerede er med i forsikringsordningen og som betalte lisens foregående sesong får giro tilsendt direkte fra NHF. Alle får tilsendt bladet "Håndballmagasinet".


Dersom skade oppstår er det ikke nødvendig å påføre dette på kamprapporten.  Skaden skal meldes inn som angitt på forbundet nettside (linken ovenfor peker også videre til skader).

Utskrift