Ullernakademiet innbafettes nå av muligheten for foreldrefradrag

26.september 2014 ble det vedtatt at idrettstilbud til barn under 12 år i tidsrommet mellom skoleslutt og 1700 gir rett til foreldrefradrag på linje med aktivitetsskolen/SFO innenfor beløpsgrense på kr 25000 for ett barn og kr 15000 for hvert ekstra barn, jf skatteloven § 6-48.

For 2014 har foreldre rett til fradrag uavhengig av bedrifts innberetning.

Nøyaktig hvordan vi vil organisere innberetning fra 2015, må vi komme tilbake til, da vi naturlig nok ikke har hatt et system planlagt for dette. Informasjon kommer her på senere tidspunkt.

Yngre enn 12 år vil si at barnet ikke kan ha fylt 12 år i løpet av det aktuelle året. Merk også at dette ikke gjelder den ordinære treningen i Ullern Fotball. Dette gjelder Ullernakademiet, og betalinger der til deltager.no. MEN våre fotballskoler skal også være innbefattet av denne ordingen.

Utskrift