Digital sekretariatsskjema fra 2020/21 sesongen

Postet av Ullern Basket den 14. Feb 2020

NBBF har besluttet at digital kampskjema innføres neste sesong, den utvides fra BLNO til å gjelde alle serie og turneringer. Kampene kan da følges direkte på i MinBasket appen og på basket.no.

Ullern er ikke ukjent med systemet som har blitt brukt i 2 sesonger i BLNO. Men det er mange i klubben som skal opplæres. For å si det slik: for de som har aldri ført et papirskjema vil det føles mer naturlig med digital kampskjema. For de som er godt vant med papir vil det først fremstå som litt rart. Men på sikt er det en klar gevinst. Ingen papir og ingen innsending av skjema etter kampene (skanne, sende epost). En utfordring består i at man i Oslo ikke har kontroll over tilgang til wlan i hallene. Her bør man ha en backup plan ved å bruke privat 4G som overføring av resultat og kamphendelser.


Klubben vil anskaffe 1 enkel bærbar for Ørakerhallen, siden flesteparten av kampene spilles der. I de andre haller skal lagkontakt sørge for at hjemmelaget har en pad eller pc til rådighet.

Vi kommer etterhvert tilbake med mer info om kursing mm.


Norges Basketball forbund har også lagt ut fler videoer om live kampskjema.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLlYrUpM7vYgBNaw7sVlCLmHgx68fe3Qre 


https://www.basket.no/nyheter/2020/folg-alle-basketkamper-live-fra-20202021-sesongen/
0 Kommentar

Byggearbeid, redusert atkomst

Postet av Ullern Basket den 7. Feb 2020

Fra 10.februar utvides det fortau i Lilleakerveien. Kjørebanen forbi Lilleakerskole til atkomst Øraker skole og hall snevres inn til kun ett kjørefelt. Parkering i Lilleakerveien vil ikke være mulig inntil byggearbeidene avsluttes i august/september 2020.


Det anbefales alle Ullern medlemmer og gjestelag å reise kollektivt til hallen. 

Fra Lysaker stasjon: SE I GOOGLE MAPS 

Gangvei fra Bjørnsletta Tbanestasjon: SE I GOOGLE MAPS 

0 Kommentar

Kurs basket for jenter fra 28.01.

Postet av Ullern Basket den 24. Jan 2020

Er du jente mellom 7 (2013) og 12 (2008) år og har lyst til å lære å spille basketball?


Ullern Basket setter igang et nytt innføringskurs i basketball for jenter!Kurset som går en dag i uka og den er gratis for deltakerne. Kurset har kvinnelige trenere og blir holdt på Øraker idrettshall, Lilleakerveien 60, 0284 Oslo hver tirsdag kl. 16-17.


Dersom du har noen spørsmål om innføringskurset i basketball for jenter, så ta kontakt med Joseph Allen tlf. 454 01 237, eller send mail til admin.leder@ullernbasket.no

 

Kurset starter tirsdag 28. januar.

 

Bare stikk innom hvis du er interessert!

jenter1.jpeg


0 Kommentar

Kurs basket for gutter fra 30.01.

Postet av Ullern Basket den 24. Jan 2020

Er du gutt mellom 7 (2013) og 12 år (2008) og har lyst til å lære å spille basketball?


Ullern Basket setter igang et nytt innføringskurs i basketball for gutter.Kurset som går en dag i uka, er gratis for deltakerne. Kurset har erfarne trenere og blir holdt på Øraker idrettshall, Lilleakerveien 60, 0284 Oslo hver torsdag kl. 16-17.

Dersom du har noen spørsmål om innføringskurset i basketball for gutter, så ta kontakt med Joseph Allen tlf. 454 01 237, eller send mail til admin.leder@ullernbasket.no

 

Kurset starter torsdag 30. januar.

 

Bare stikk innom hvis du er interessert!
0 Kommentar

Varsel årsmøte Ullern Basket

Postet av Ullern Basket den 23. Jan 2020

Til alle medlemmer i Ullern IF Basket.

Det inviteres til årsmøte i Ullern IF Basket for året 2019


Tirsdag 4. mars 2020 kl.19:00

i Øraker skolens samlingssal

(rett ved Ørakerhallen)


Forslag som skal behandles på årsmøte for 2019 skal sendes skriftlig til styret@ullernbasket.no. Det må også komme frem om saken er til orientering eller om det skal fattes vedtak av årsmøte.

Frist for innsendte forslag er 12.02.2020

Overordnet agenda for årsmøte (ihht lovnorm NIF)

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden.
 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Behandle idrettslagets årsberetning.
 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand. 
 6. Behandle forslag og saker.[1]    
 7. Gi styre fullmakt til å fastsette treningsavgift
 8. Vedta budsjett.
 9. Behandle organisasjonsplan.[3 Foreta følgende valg:[4]
 1. Leder og nestleder.
 2. Styremedlem og evt varamedlem.[5]
 3. Valgkomiteen.

 

På valg i 2020:

 • Tore Kvam
 • Hans-Jørg Schneidt
 • Geir Henriksen

 

Valgt til 2021

 • Kjetil Berthelsen
 • Geir Dyngeland
 • Inga Aune
 • Sten Bråthen
 • Joseph Allen

 

Valgkomite på valg:

 • Dag Heimdal
 • Kristofer Anker


[1] Årsmøtet bør gi styret fullmakt til å oppdatere loven i samsvar med fremtidige endringer i NIFs lovnorm for idrettslag.


[3] Organisasjonsplanen skal regulere idrettslagets interne organisering og aktivitet.

[4] Dette er minimum av de tillitsvalgte som skal velges på årsmøtet. Årsmøtet kan i tillegg velge andre tillitsvalgte det er behov for.

[5] Styremedlemmer skal velges for to år av gangen. Antall styremedlemmer og varamedlemmer må fylles ut ved vedtakelse av loven, minimum ett styremedlem og ett varamedlem. Alle styremedlemmer, også leder og nestleder, kan velges til spesifikke oppgaver.


Publisert  23.01.2020 

Tore Kvam - styreleder Ullern Basket


0 Kommentar

Powered by: Bloc