Guttekullene i Ullerns barnefotball er organisert med ett lag per offentlige skole i vårt primære nedslagsfelt: Bestum, Lilleaker, Bjørnsletta og Lysejordet. Barn på privatskoler velger lag som passer dem best. Foreldrene står selv for driften av lagene som lagledere, trenere, m.m. innenfor rammene som settes av klubben.

For 2012-kullet er dette tilbudet gratis.

Treningene finner sted søndager kl 10-11 på Ullernbanen (Myntfunnveien 2).

Du finner hvert lags facebookgruppe her:

Bestum (Ullernørnene): https://www.facebook.com/groups/1052268341577468/
Lilleaker (Ullernløvene): https://www.facebook.com/groups/1819750461600133/
Bjørnsletta (Ullern Pythons): https://www.facebook.com/groups/1887900404862310/
Lysejordet (Ullerngepardene): https://www.facebook.com/groups/314296462375186/

Lagene stiller i på barnecuper hos Ullern, Ready og Heming og utvalgte runder i OBOS Miniligaen.

Utskrift