Jentelagene i Ullern er satt sammen av jenter fra alle offentlige skoler i vårt primære nedslagsfelt: Bestum, Lilleaker, Lysejordet og Bjørnsletta, i tillegg til de som går på privatskoler. Foreldrene står selv for driften av lagene, som lagledere, trenere m.m. innenfor de rammen som settes av klubben.

For 2012-kullet er dette tilbudet gratis. Treningene finner sted tirsdager kl 18.00 - 19.00 på Ullernbanen (Myntfunnveien 2).

Det er også opprettet en egen facebookside for laget. 

Laget har også muligheten til å stille på barnecuper hos Ullern, Ready og Heming og utvalgte runder OBOS-miniligaen

Utskrift