Nyttige linker

www.fotball.no – Norges Fotballforbund
www.fotball.no/oslo - Oslo Fotballkrets
www.aktivitetsbank.interplay-sports.com/activitybank_
no
- Øvelsesbank fra NFF
www.trenerforeningen.no – Norsk Fotball-Trenerforening (NT F)
www.insidesoccer.com – Øvelser, informasjon og tips til
nytte for alle
www.fotballdommer.no – Nettsted for dommere
www.youtube.com – Her kan man søke opp hva man måtte
ønske av øvesler
www.sportsskader.no – alt om fotballskader
www.klokavskade.no/no/Skadefri/ - særlig mye om
skadeforebygging
www.olympiatoppen.no – olympiatoppens sider
www.olympiatoppen.no/fagavdelinger/trening/
page3460.html – masse øvelser innen alt av fysisk trening
www.olympiatoppen.no/fagavdelinger/ernaring/
page1016.html – alt om ernæring for idrettsutøvere
www.soccercoachingtips.com – Gode tips til trenere i både
barne- og ungdomsfotballen
www.bettersoccermorefun.com – Side om Hollansk filosofi
for utvikling av barnefotball
www.s2s.net – Komplett treningsverktøy for trenere og spillere
i alle aldre og nivå
www.expertfootball.com/coaching - Øvelser og taktikk.
Primært

Utskrift