Dugnadsarbeid i Ullern Basket

Postet av Michael Söderström den 15. Nov 2022


Ny sesong er godt i gang.  Styret og administrasjonen i Ullern basket ønsker alle nye spillere og foreldre/foresatte hjertelig velkommen til Ullern basket.

Vi ønsker å presisere noen forventninger vi i Ullern basket har til foreldre/foresatte. Dette er noe som bør være godt kjent for de som har vært i klubben en stund, så denne informasjonen er spesielt viktig for våre yngste spillere/foresatte samt nye spillere/foresatte i klubben vår.

Det å drive en idrettsklubb i Norge kommer ikke av seg selv. Sammenliknet med mange andre idretter er det «billig» å spille basket i Ullern og i Norge. Slik ønsker vi at det skal fortsette, dvs holde medlems- og treningsavgifter så lave som mulig. Vi ønsker at alle barn og ungdommer som har lyst til å spille basket skal få muligheten til det, uavhengig av familiens økonomiske situasjon. Økonomi skal ikke være en årsak til at man ikke kan være med. I en annen sak på web-sidene våre har vi informert om hvordan dette kan løses.

Det legges ned mye frivillig innsats for å drifte klubben vår. Trenere, spillere, administrasjon, foreldre som er lagledere og i styret, i det hele tatt veldig mange som gjør en kjempeviktig, frivillig og gratis innsats.  Det er ikke veldig mye vi ber om fra foreldre/foresatte, kanskje stille opp noen ganger som hallvakt pr. sesong, sitte i sekretariatet (på omgang) etter hvert og noen stiller også opp som sjåfører og lagledere. Noen lag har også organisert seg med reiseledere og en sosialkomite, alt gjøres for at barna og ungdommene skal få en så god opplevelse som mulig, og ikke minst fordele byrden blant foreldre/foresatte best/mest mulig slik at det ikke blir altfor mye arbeid på trenere og lagleder. Følg derfor nøye med på informasjonen som sendes ut fra lagleder vedr. f.eks. hallvakter. Noen ganger kan dagene/tidspunktene som er satt opp på deg/dere passe dårlig. Da er det ditt ansvar å forsøke å bytte tidspunkt med en annen forelder. I det minste må du gi beskjed til lagleder at du ikke kan stille, så det er mulig å finne en erstatter.

Stort sett hele idretts-Norge er basert på frivillig innsats, og slik ønsker vi at det skal fortsette. Uten engasjerte foreldre/foresatte er det mye som stopper opp. Vi ønsker at flest mulig foreldre engasjerer seg rundt aktivitetene til sine barn. Det har stor verdi. Takk for innsatsen alle sammen!

Hvis det er noe dere lurer på når det gjelder dette evt. om dere har innspill, ta kontakt med administrativ leder Michael eller styreleder Svein.

Heia Ullern!

Mvh Styret i Ullern Basket


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.