Si ifra!

 

Ullern IF med alle sine avdelinger skal være et trygt idrettslag. Si ifra om du eller noen andre opplever mobbing, diskriminering, trakassering eller overgrep.

 

Hvordan sier du ifra?

Du kan si ifra enten skriftlig eller muntlig til en person med ansvar i idrettslaget. Om du synes det er vanskelig å si fra på egenhånd, spør om hjelp fra en du stoler på. Du kan fortelle det til:

 

  • en ansvarsperson du har tillit til på trening
  • sportslig leder, daglig leder eller styreleder i idretten din (se kontaktinfo under hver avdeling)
  • barneidrettsansvarlig, styreleder eller andre i hovedstyret i Ullern IF. Kontaktinfo her: https://www.ullern.no/p/43469/styre-og-adm


Om du er usikker og ønsker mer informasjon for å varsle, kan du også ta kontakt med Oslo idrettskrets (https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/oslo/om-idrettskretsen/kontakt-oss/ ) for råd og hjelp.

 

Hva skjer når du sier ifra?

Vi følger opp alle saker, og det er ledelsen i idrettslaget sin oppgave å håndtere varselet. Vi vil gi deg beskjed når varselet er mottatt og holde deg oppdatert om hva som skjer videre. 

Om du ønsker mer informasjon eller raskere tilbakemelding, ta kontakt med den personen du har meldt ifra til og etterspør mer informasjon. Ta også kontakt om du føler deg utrygg eller er usikker på hva som skjer. Som varsler er det viktig at du føler deg ivaretatt og møtt på en god måte.