StyretHovedstyret er ansvarlig for den daglige aktiviteten som utøves i idrettslaget, basert på lov, organisasjonsplan og andre vedtak av årsmøtet. De enkelte styrene i særidrettsgruppene i Ullern IF er underlagt hovedstyret, samt at de i tillegg også rapporterer i egne årlige møter med sine utøvere og foresatte som er medlemmer.

Oversikt over styret og ansatt idrettssekretær med kontaktopplysninger finnes under Kontakt oss.