Barneidrett i Ullern


Barneidrett er idrettsaktivitet for barn til og med det året de fyller 12 år. Alle i Ullern IF som har ansvar for barn, uansett rolle, skal kjenne til «Idrettens barnerettigheter» og «Bestemmelser om barneidrett».

Rettighetene setter barnas behov i sentrum, og sier noe om hvordan man skaper god aktivitet for det enkelte barn.

I idretten skal barna:

  • ha det sosialt
  • føle seg trygge
  • ønske å prøve nye ting
  • ikke være redde for å feile

Barna kan velge om og hvordan de vil konkurrere. Mer informasjon om rettighetene og bestemmelsene innen barneidrett finner du her.


Ungdomsidrett i Ullern

Ungdomsidrett er definert som aktiviteter for medlemmer i aldersgruppen 13-19 år.

Ungdom skal ha et variert og inkluderende idrettstilbud, der de møter venner, har det gøy og blir så gode som de selv vil. 

 Alle trenere, ledere, foreldre, andre i organisasjonen og ungdommen selv, skal kjenne til retningslinjene for ungdomsidrett. 

 Dette betyr at ungdom: 

  • kan være med i flere idretter så lenge en selv vil
  • skal være med å planlegge og gjennomføre egen aktivitets sammen med trenerne
  • skal være med å sette sine egne sportslige mål
  • skal selv bestemme om de vil delta i konkurranser
  • skal ha et sosialt tilbud fritt for rus og mobbing
  • skal få tilbud om trener-, leder- og/eller dommerkurs

 Mer informasjon om ungdomsidrett finner du her

**********************

HER er også link til fotballens klubbhåndbok, som i kapittel 8 beskriver hvordan vi jobber med barne- og ungdomsidrett i klubben