Intern bruk og bestilling


Klubbhuset i idrettsparken kan benyttes kostnadsfritt til all møteaktivitet intern i foreningen, som foreldremøter, spillermøter etc.  F.o.m. medio mars 2020 får klubben nye og moderne fasiliteter ifm. Ullern Flerbrukshall.  Her blir det kontorer for ansatte og fire møterom.  Det gamle klubbhuset vil fortsatt bestå, og skal etter planen pusses opp innvendig i 2020. De byggene som inneholder de gamle fotballgarderobene, gamle kontorer, samt garasjebygget med fotballenes treningsrom og lager planlegges revet i 2020.

Idr.sekretær Hans U. Skageng administrerer klubben lokaler, e-post klubb(æ)ullern.no. 

Klubbhuset må alltid reserveres til enhver bruk, og det er et antall ressurspersoner i hver avdeling (hovedsaklig noen i styret og ansatte) som kan legge inn reservasjoner for bruk i perioden mandag kl. 0900-fredag kl 15.00.   For tid i helg er det Hans som har hovedansvaret for bestillinger da helgene ofte utleies eksternt.  Under menypunktet Booking kan du se når klubbhuset er ledig/reservert.   Husk å sørge for avbestilling av møterom dersom møtet blir avlyst slik at andre kan få tilgang til det. 

Husk å rydde og gjøre rent etter deg slik at det er hyggelig for de neste som skal bruke lokalet.  Her har vi et forbedringspotensiale.  Dersom oppvaskmaskinen er fult opp settes den på.  Se bruksanvisning på kjøkkenet.  Er det noe spesielt å melde gir du beskjed til Hans.