Ullern Idrettspark


Ullern Idrettspark, i lokalmiljøet kalt Sletta, omfatter klubbhus, Ullern flerbrukshall og to fotballbaner. Den ene banen er kunstfrossen bandybane om vinteren, mens fotballgruppa har investert i undervarme på den andre banen for vinterdrift. Flerbrukshallen ble innviet i 2020 og huser både kontorer for klubben, samt en hel spilleflate beregnet på håndball og basket. I tillegg inngår det garderober også for uteidrettene.

Ullern IF har ansvaret for vedlikehold og drift av Ullern Idrettspark, hvor klubbens driftsledere har hovedansvar. Disse kan kontaktes ved spørsmål rundt anlegget generelt, leie av klubbens lokaler, banetid, gjenglemt tøy og andre henvendelser knyttet til Ullern Idrettspark. Se kontaktinformasjon under.

Det er valgt et eget driftsstyre for driften av idrettsanlegget


Innmelding av hærverk, feil el.l. til driftsstyret skal gjøres via dette skjemaet.


Driftsledere Ullern Idrettspark:

Driftsleder Tage Hoseth – tage@ullern.no – tlf. 911 52 541

Driftsleder Michael Söderström – admin.leder@ullernbasket.no – tlf. 472 90 193


Driftsstyret 2022/23:

FunksjonNavnMobiltlf.E-post
LederÅsmund Avdem Fretland (bandy)
958 74 542
drift@ullern.no
Kasserer


MedlemJoachim Hagene (håndball)

joachim.hagene@gmail.com
MedlemSynne Myhre (fotball)
924 24 645
synne.myhre333@gmail.com
MedlemMarius Unnli (basket) 
mariusunnli@yahoo.no