Retningslinjer for publisering av foto og film


 

I dag skjer det mye tilfeldig og ulovlig deling og publisering av bilder. Norges idrettsforbund har derfor satt søkelyset på hvilke retningslinjer som gjelder for publisering og videreformidling av bilder og film.

 Norges idrettsforbundet minner om "Retningslinjer for publisering av bilder og film" som ligger tilgjengelig på idrettsforbundet.no.

Retningslinjene er utarbeidet på bakgrunn av krav som stilles i norsk lovverk. Uønsket publisering og deling kan føre til erstatningsansvar og straffeansvar ifølge personopplysningsloven og åndsverkloven.

Det er viktig å ha respekt for barn, unge og voksnes integritet og rett til personvern. Noen kan ha særlige grunner for at de ikke ønsker å bli tatt bilde av. I enkelte tilfeller kan bildedeling få uheldige konsekvenser dersom medlemmet for eksempel bor på hemmelig adresse. Det er en god skikk å alltid spørre om lov før bildet tas. 

For mer informasjon viser vi til idrettsforbundet.no.