Manglende betaling


Styret i Ullern IF har fastsatt felles regler mht. purringer og konsekvenser av manglende betaling for hele Ullern (IF: kontingent, Fotball/Håndball/Bandy/Basket: treningsavgifter).

Vedtaket er som følger;

Styret besluttet felles retningslinjer ifm. medlemmer som ikke betaler kontingent og treningsavgifter.  Det er en forutsetning at klubbens kontingent og avdelingens treningsavgifter betales, for at medlemmet skal kunne delta i Ullerns aktiviteter.  Ullern IF tar et sosialt ansvar ift. medlemmer som har utfordringer med å kunne betale. 

Vi tilbyr ulike løsninger, og der det er behov bidrar med midler for å dekke treningsavgift eller deler av denne

  1. Dele opp treningsavgift: Vi kan dele opp treningsavgiften til f.eks månedlig betaling, eller gi betalingsutsettelse ved behov.  
  2. Støtte gjennom NAV eller sosialkontor: Er du i kontakt med NAV eller sosialkontor i din hverdag, så kan de hjelpe deg med økonomisk bidrag knyttet mot aktivitet. Offentlige myndigheter vektlegger i stor grad viktigheten av at barn og unge får delta i idrettslag uavhengig av økonomi.
  3. Ullern medlemsstipend: Alle kan søke om medlemsstipend til daglig leder Alexander Aas på e-post alexander@ullern.no. Ullern Idrettsforeningen har som Nabolagsklubb fått tildelt midler til å støtte de som trenger dette for å ha barn med i idretten. Vi har også egne midler til dette formålet.

    Ta kontakt med Daglig Leder Alexander Aas på mail (alexander@ullern.no) dersom det er spørsmål rundt betaling eller ordninger, så finner vi sammen en løsning. Ingen andre enn daglig leder vil få kjennskap om søknaden eller hvem som har fått støtte. Alle dokumenter destrueres etter utmelding.

Styret påpeker at det er medlemmets (ev. dets foresattes) ansvar å sørge for at medlemmets kontaktopplysninger (e-postadresse m.v) er korrekt i Min Idrett, som er grunnlaget for fakturering.