ÅrsmøteÅrsmøtet er foreningens høyeste myndighet.

Innkalling til ordinært årsmøte i Ullern Idrettsforening

NY DATO FASTSATT!

Årsmøtet vil bli avholdt onsdag 10. juni 2020 kl. 19.00 på Ullerns NYE klubbhus, 3. etg. i Ullern Flerbrukshall.

 Dagsorden

 1.  Godkjenning av innkalling og møtedeltakere, valg av ordstyrer og referent, valg av to personer til å underskrive protokollen
 2.  Foreningens samlede årsberetninger
 3.  Foreningens samlede regnskaper
 4.  Kontrollkomiteens beretning
 5.  Ev. innkomne forslag
  1. Oppdatering av  Ullern IFs formelle organisasjonsplan
 6.  Fastsettelse budsjett 2020, herunder kontingent
 7.  Engasjere statsaut. revisor
  - Forslag: Gjenvalg av Revisorgruppen
 8.  Valg
  8.1 Fullmakt til styret om at styret kan oppnevne representanter til org.ledd/møter hvor idrettslaget har representasjonsrett
  8.2 Valg av nytt styre
  8.3 Andre valg iht. lov/organisasjonsplan

Ingen forslag var innsendt før ordinær forslagsfrist 1 mars , som var utløpt før årsmøtet ble utsatt.

Årsberetninger/regnskaper og ev. annet saksunderlag kan fås ved å kontakte idrettssekretær Hans Skageng, om disse ønskes før årsmøtet.

Kaffe og kake - vel møtt!


Powered by: Bloc