ÅrsmøteÅrsmøtet er foreningens høyeste myndighet.

https://www.ullern.no/blog/post/183058/arsmotet-2022?ispage=true