ÅrsmøteÅrsmøtet er foreningens høyeste myndighet.

Innkalling til ordinært årsmøte i Ullern Idrettsforening

Årsmøtet er utsatt pga. koronasituasjonen.  NIF har utsatt fristen for årsmøtene til juni.  Ny dato kommer når det blir mulig å gjennomføre årsmøtet.

Årsmøtet vil bli avholdt onsdag 25. mars 2020 kl. 19.00 på Ullerns NYE klubbhus, 3. etg. i hallen på Ullernbanen.

 Dagsorden

 1.  Godkjenning av innkalling og møtedeltakere, valg av ordstyrer og referent, valg av to personer til å underskrive protokollen
 2.  Foreningens samlede årsberetninger
 3.  Foreningens samlede regnskaper
 4.  Kontrollkomiteens beretning
 5.  Ev. innkomne forslag
  1. Oppdatering av  Ullern IFs formelle organisasjonsplan
 6.  Fastsettelse budsjett 2020 og kontingent for 2021 
 7.  Engasjere statsaut. revisor
  - Forslag: Gjenvalg av Revisorgruppen
 8.  Valg
  8.1 Fullmakt til styret om at styret kan oppnevne representanter til org.ledd/møter hvor idrettslaget har representasjonsrett
  8.2 Valg av nytt styre
  8.3 Andre valg iht. lov/organisasjonsplan

Ev. forslag som ønskes fremmet for årsmøtet må oversendes skriftlig pr. e-post til klubbens adresse som angitt nedenfor innen 1. mars 2020  

Årsberetninger/regnskaper og ev. annet saksunderlag kan fås ved å kontakte idrettssekretær Hans Skageng, om disse ønskes før årsmøtet.

Kaffe og kake - vel møtt!

Powered by: Bloc