Kontoradresse/klubbhus


Besøksadresse:

Myntfunnveien 2

0382 Oslo

I forbindelse med ny flerbrukshall vil kontorets adresse bli endret til Lysehagan, men offisiell adresse er ikke tildelt pr. mars 2020.  Hallen med klubbkontorer ligger ovenfor Lysehagan 46, markert som Lysehagan 44 i kartet nedenfor.


Postadresse:

Postboks 204 Lilleaker,

0216 Oslo