Årsmøtet 2022

Postet av Ullern Idrettsforening den 15. Feb 2022


PROTOKOLL FRA MØTET: Protokoll for årsmøtet 2022-03-24 - signert.pdf

Årsmøtet 2022 avholdes torsdag 24. mars kl. 19 i Ullern flerbrukshall. Velkommen!

Dagsorden

1. Godkjenning av innkalling og møtedeltakere, valg av ordstyrer og referent, valg av to personer til å underskrive protokollen

2. Årsberetning 2021

Ullern IF Hovedstyret/ArbeidsutvalgetUllern IF Årsberetning 2021 Hovedstyret - signert.pdf
Ullern BandyUllern bandy årsberetning og regnskap 20221.pdf
Ullern BasketUllern basket årsberetning 2021.pdf
Ullern HåndballUllern håndball årsberetning og regnskap 2021 - inkl revisorberetning.pdf
Ullern FotballUllern fotball årsberetning 2021.pdf

3. Regnskap 2021

Ullern IF Hovedstyret/ArbeidsutvalgetUllern IF - Hovedstyret - Arbeidsutvalget - regnskap 2021.pdf
Ullern IF - Hovedstyret - Arbeidsutvalget -fullstendighetserklæring.pdf
Ullern BandyUllern bandy årsberetning og regnskap 20221.pdf

Ullern bandy revisjonsberetning 2021.pdf
Ullern BasketUllern basket regnskap 2021.pdf
Ullern basket revisjonsberetning 2021.pdf
Ullern HåndballUllern håndball årsberetning og regnskap 2021 - inkl revisorberetning.pdf
Ullern FotballUllern fotball regnskap 2021.pdf
Ullern fotball revisorberetning 2021.pdf
DriftsstyretDUIF Årsregnskap 2021.pdf
DUIF Revisjonsberetning 2021.pdf

4. Kontrollkomiteens beretning

Beretning 2021Rapport fra kontrollkomiteen UIF 2021 - v-3 pr 22-03-2022.pdf

5. Ev. innkomne forslag

6. Fastsettelse budsjett 2022, inkludert medlemskontingent 2022.

Ullern IF Hovedstyret/Arbeidsutvalget - Budsjett 2022Ullern IF - Hovedstyret - Arbeidsutvalget - budsjett 2022.pdf
Ullern BandyUllern bandy budsjett 2022.pdf
Ullern BasketUllern basket budsjett 2022.pdf
Ullern HåndballUllern håndball budsjett 2022.pdf
Ullern FotballUllern fotball budsjett 2022.pdf
Medlemskontingent 2022 - Forslag fra HovedstyretÅrsmøte Ullern IF 2022-03-24 Sak - medlemskontingent.pdf

7. Engasjere statsautorisert revisor

8. Valg 

InnstillingerÅrsmøte Ullern IF 2022-03-24 Sak - VALG.pdf

Evt. forslag som ønskes fremmet for årsmøtet må oversendes skriftlig pr. e-post til leder@ullern.no  innen 10. mars 2022.

Sakspapirer publiseres i denne artikkelen i forkant av møtet.