Ullern IF søker driftsleder til Ullern idrettspark

Postet av Ullern Idrettsforening den 13. Sep 2021

Foto: Akersposten

Ullern IF søker nå en driftsleder til Ullern idrettspark. Vedkommende som innehar stillingen rapporterer til styreleder i Ullern IF og har det overordnede ansvaret for at anlegget fungerer tilfredsstillende. Arbeidsoppgavene er dermed både av praktisk og administrativ karakter og vil variere innenfor et vidt spekter; Som fra å påse at renhold blir utført slik det skal til oppfølging av tilsynsvakter og kommunikasjon med Oslo kommune om feil og mangler ved anlegget. Noen av oppgavene krever tilstedeværelse utenom normalarbeidstid.

Vi ønsker oss en entusiastisk, foroverlent, praktisk og fleksibel person som kommuniserer godt med brukere og eiere av anlegget. Førerkort klasse B og egen bil til disposisjon er en fordel.

I første omgang vil vi ansette i 50% i ett-årig engasjement, med mulighet for både fast ansettelse og utvidelse av stillingsprosent etterhvert. Konkurransedyktig lønn. 

Søknad sendes til Ullern IFs styreleder og leder i driftsstyret på e-post leder@ullern.no og drift@ullern.no så raskt som mulig. Søknadene blir behandlet fortløpende. Alle søknader blir behandlet konfidensielt.

Ullern Idrettsforening i Ullern bydel i Oslo  er et idrettslag med over 2000 medlemmer og består av undergrupper for bandy, basketball, fotball og håndball. I 2020 ble det på idrettsparken åpnet en flerbrukshall, i tillegg til allerede eksisterende fotballbaner, bandybane, teknisk bygg med kontor og møterom samt et klubbhus med garderober. Ullern idrettspark eies av Oslo kommune og driftes av Ullern IF.
Medlemskap og avgift (kontingent) 2021

Postet av Ullern Idrettsforening den 26. Mai 2021

Betalingsinformasjon er nå sendt ut til alle medlemmer i Ullern IF på e-post (avsender klubb@ullern.no).

Medlemskapet i Ullern IF er inngangsdøren for å kunne delta i aktiviteter i idrettslaget. Man regnes som medlem etter å ha betalt medlemskontingent, og medlemsskapet følger kalenderår gjeldende fra 1.januar til 31.desember. Kontingent betales til Hovedlaget etter mottatt betalingskrav. Når kontingenten er betalt, er man medlem i Ullern IF.

Forsikret ved å betale medlemsavgift (kontingent).

Alle barn som er medlem av Ullern IF (medlem er man når kontingent er betalt) og deltar i organisert aktivitet i klubbens regi er forsikret gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring. Forsikringen omfatter barn til den dato de fyller 13 år.

For mer informasjon om hvem forsikringen gjelder, og hva den omfatter kan du lese her

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/forsikring/

Er du ungdom 13 år og eldre så betaler du lisensforsikring i din idrett. Lisensforsikringen gjelder ikke hvis du ikke har betalt medlemsavgiften (kontingenten) til Ullern IF.

 

Med vennlig hilsen

 

Ullern idrettsforening
Årsmøtet 2021

Postet av Ullern Idrettsforening den 4. Mar 2021

Årsmøtet holdes 23. mars 2021 kl. 19.00. 

Dagsorden

1. Godkjenning av innkalling og møtedeltakere, valg av ordstyrer og referent, valg av to personer til å underskrive protokollen

2. Årsberetning 2020

3. Regnskap 2020

4. Kontrollkomiteens beretning

5. Ev. innkomne forslag

6. Fastsettelse budsjett 2021.

7. Engasjere statsautorisert revisor

8. Valg 

Evt. forslag som ønskes fremmet for årsmøtet må oversendes skriftlig pr. e-post til leder@ullern.no  innen 12. mars 2021.