Årsmøte Basket 06.03.2019

Postet av Ullern Basket den 5. Mar 2019

Årsmøte ble suksessrik gjennomført, det var saksliste:

 

1.        Valg av dirigent

2.        Gjennomgang og godkjennelse av styrets årsberetning for 2018

3.        Gjennomgang og godkjennelse av regnskap for 2018

4.        Gjennomgang og godkjennelse av budsjett for 2019

5.        Innkomne forslag

6.        Valg av styre

7.        Valg av valgkomité

 

VALGKOMITEEN

Valgkomiteen ber om innspill forslag nye medlemmer til styre. I tillegg ønskes nye ressurskrefter som kan bidra med oppgaver i klubben utenfor styret.

 

Vennlig hilsen fra valgkomiteen!

Dag Kristian Heimdal (915 99 003)

Kristofer Anker (G05) (486 05 980)


Ullern Basket - protokoll årsmøte for 2018

 

Protokoll fra årsmøte i Ullern IF, avdeling basketball (kort: «Ullern Basket»)

Oslo, 06.03.2019 kl 19:00 – 20:15

 

Sak 0.    Godkjenne de stemmeberettigede

Det var 13 stemmeberettigede til stede ved starten av årsmøtet.

Vedtak: De stemmeberettigede medlemmene ble godkjent

 

Sak 1.    Godkjenne innkallingen og saksliste 

               Vedtak: Innkalling og sakliste ble godkjent.

 

Sak 2.    Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen

               

Vedtak:

Som dirigent ble Tore Kvam enstemmig valgt.
Som referent ble Hans-Jörg Schneidt enstemmig valgt.
Til å underskrive protokollen ble Kristofer Anker og Dag Heimdal enstemmig valgt.

 

 

Sak 3.    Behandle og godkjenne Ullern Baskets årsberetning for 2018

Ullern Baskets 25 aktive lag har også i 2018 hatt sportslig suksess i barne-, bredde-, og toppidretten. Basketavdelingen har nok ressurser til å gjennomføre administrative og sportslige oppgaver. Det har skottet noe på å utdanne yngre dommerkandidater samt at man ikke kunne engasjere egnete trenere for alle lag.

               Følgende hadde ordet i saken: styreleder Trond Egil Moe

 

Vedtak:

               Årsberetning for Ullern Basket ble enstemmig vedtatt.

 

Sak 4.    Behandle og godkjenne Ullern Baskets regnskap for 2018 i revidert stand

Ullern Basket har oppnådd et årsresultat i 2018 på NOK 14 053,- Balansen er positiv og avdelingen har ingen langsiktig gjeld. Revisor anbefaler å godkjenne årsregnskapet. Ullern Basket har engasjert Revisorgruppen Oslo AS som avdelingens revisor.

Følgende hadde ordet i saken: styrets økonomi ansvarlig Line Aune

 Innstilling:

Styret anmoder at årsregnskap for Ullern basket for 2018 vedtas i tråd med revisorens anbefaling.

               

Vedtak:

Enstemmig vedtatt. Regnskap for 2018 er godkjent.

 

Sak 5.    Medlemskontingent

Innstilling: 

Styret ber årsmøte å gi styret fullmakt å øke treningsavgiften med inntil NOK 500,- Styret skal fastlegge treningsavgift for sesong 2019/20 rett før oppstarten av sesongen. Styret skal også rette noen misforhold mellom enkelte utøvergrupper.

               Følgende hadde ordet i saken: møtedirigent Tore Kvam og økonomi ansvarlig Line Aune

 

Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

 


 

 

Sak 6.    Vedta budsjett for 2019

Styret har lagt fram et forslag til budsjett som følger lovnormens § 12 (NIF). Budsjettet orienterer seg ved fjorårets budsjett og inkluderer moderat økte inntekter i post «treningsavgift».

Følgende hadde ordet i saken: økonomi ansvarlig Line Aune

Innstilling: 

 Styret anmoder å godkjenne budsjett for 2019.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt

 

 

Sak 7.    Behandle forslag og saker

               Ingen innkomne saker til behandling.

 

Sak 8.    Valg

               a) Valgkomiteens innstilling på leder:

               Tore Kvam

 Følgende hadde ordet i saken: valgkomite, Dag Heimdal

 

Vedtak:

Enstemmig valgt. Tore Kvam ble valgt til leder for ett år.

 

 

               b) Valgkomiteens innstilling på styremedlemmer til styret:

Fra styret som ble valgt i årsmøte for 2017 fortsetter Geir Werner Henriksen og Hans-Jørg Schneidt i ett år til.

Årsmøtet takket alle avtroppende styremedlemmer og avtroppende styreleder Trond Egil Moe for fremragende innsats for Ullern Basket!

 Følgende hadde ordet i saken: valgkomite, Dag Heimdal

 

Vedtak:

               Joseph Allen ble enstemmig gjenvalgt som styremedlem for en 2 års periode.

Inga B. Aune, Kjetil K. Berthelsen, Sten Bråthen og Geir Dyngeland ble enstemmig valgt til styremedlemmer for en 2 års periode.

                              

               c) Styrets innstilling på valgkomité:

 Følgende hadde ordet i saken: møtedirigent Tore Kvam

 

Vedtak:

Dag Heimdal ble valgt til leder for ett år og

Kristofer Anker ble valgt til medlem for ett år.

 

Oslo, mars 2019.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.