Ullern IF har årsmøte for 2022 den 29.03.2023, fortsettende årsmøte 27.04.2023 kl 18:00

Postet av Ullern Idrettsforening den 6. Feb 2023

Årsmøtet 2022 avholdes onsdag 29. mars kl. 19:00 i Ullern flerbrukshall. Velkommen!

Fortsette årsmøte den 27. april 2023 kl 18:00 i Ullern Flerbrukshall. Velkommen igjen! 


Protokoll årsmøte 29.03.2023 Protokoll_årsmøte_2023 signert.pdf

Protokoll fortsettende årsmøte 27.04.2023 Protokoll fra fortsettende årsmøte 27.4 signert.pdf

Dagsorden

1. Godkjenning av innkalling og møtedeltakere, valg av ordstyrer og referent, valg av to personer til å underskrive protokollen

2. Årsberetning 2022

Ullern IF Hovedstyret/ArbeidsutvalgetÅrsberetning-2022-til-styret---endelig.pdf
Ullern BandyUllern Bandy årsrapport 2022_ferdig.pdf
Ullern Basket2023-03 Protokoll årsmøte Ullern Basket for 2022 signert.pdf
Ullern HåndballUllern Håndball 2023 - årsmelding_regnskap 2022_budsjett 2023_ protokoll 1403 23.pdf
Ullern FotballÅrsberetning 2022 for Ullern fotball - Signert av styret 1.3.2023.pdf

3. Regnskap 2022

Ullern IF Hovedstyret/Arbeidsutvalget Årsregnskap 2022 Ullern IF opp 11.04.2023.pdf
Fullstendighetserklæring Ullern IF fullstedighetserklærig.pdf
Revisjonsberetning Revisjonsberetning_med_forbehold_Ullern_IF.pdf

Ullern Bandy  ( sammen med årsrapport)


Ullern Basket 2023-03 Årsregnskap Ullern Basket for 2022 signert.pdf

Ullern Håndball (sammen med årsrapport)

Ullern Fotball Årsregnskap 2022 for Ullern fotball - Signert av styret 1.3.2023.pdf


Driftsstyret

4. Kontrollkomiteens beretning Kontrollkomitee bretning for 2022.pdf

Beretning 2022

5. Ev. innkomne forslag

6. Fastsettelse budsjett 2022, inkludert medlemskontingent 2023.

Ullern IF Hovedstyret/Arbeidsutvalget - Budsjett 2023 Budsjett Ullern IF konsolidert.pdf

Ullern Bandy (sammen med årsrapport)
Ullern Basket  2023-03 Budsjett Ullern Basket for 2023.pdf
Ullern Håndball (sammen med årsrapport)
Ullern Fotball  Ullern fotball resultatbudsjett 2023 godkjent årsmøte.pdf


Medlemskontingent 2023 - Forslag fra Hovedstyret Ullern Idrettsforening – hovedstyrets forslag.pdf


7. Vedteksendring - endring av organisasjonsplanen med tilhørende vedtekter. 

Styrets forslag til endring av organisasjonsplanen på årsmøtet.pdf

8. Endreing i organisasjon i 2023

7. Engasjere statsautorisert revisor 

8. Valg 

Innstillinger

Evt. forslag som ønskes fremmet for årsmøtet må oversendes skriftlig pr. e-post til leder@ullern.no  innen 15. mars 2023.

Sakspapirer publiseres i denne artikkelen i forkant av møtet.
Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.