Samhold og trening i "Koronaens tid"

Postet av Ullern Håndball den 12. Mar 2020

Ullerns Jenter 2006 er ett av lagene i Norge som blir berørt av at all organisert idrett nå settes på pause. For jenter som lever og ånder for håndballen ble det en stor overgang å bli "satt hjemme" uten sosialt samvær og felles treninger. Godt vi har kreative lagledere i klubben - Marielle og Marlene la en plan. 


Det er unntakstilstand i Norge nå, og med  både hjemmeskole, pause i all idrett, avlyste kamper og cuper og karantenetilstander i nabolaget, så var gode råd dyre. Hva gjør vi nå,  når vi helst ikke skal samles i større grupper - mens vi venter på at hverdagen skal normaliseres igjen? - Jo, da bruker vi digitale verktøy, finner frem mobiltelefonen og tar frem livesendingen på Facebook-gruppen til laget. Og så trener vi sammen likevel! Disse jentene lar seg ikke stoppe. 


Fokus på skadeforebyggende trening 

Laget har hatt fokus på skadeforebyggende trening hele denne sesongen, både i egen regi med engasjerte foreldretrenere en dag i uken - og videre i regi av klubben og leid treningssal på Ullern Trening en dag i uken med Beate Skorpen som ansvarlig trener. Jentene har hatt stor fremgang - og ønsker å opprettholde formen som best de kan - til håndballen igjen kan kastes i gang. 


Facebook Livesending ble løsningen

I ettermiddag var første livesending en realitet - og nå har Marielle og Marlene, Aker-spillerne som trener jentene, planlagt et opplegg for laget fremover; en fast hardøkt med Marielle og Marlene i uka - og så en ekstra økt som jentene selv får ansvaret for, på rullering, med øvelser de har øvd på og mestrer.

Med dette opplegget får laget nå to "digitale" treninger sammen i uka. Og så er det opp til jentene å finne andre måter å holde seg i form på i tillegg - uten at de skal samle alle jentene i større grupper da, nå må det trenes i mindre grupper med alle forholdsregler i mente.  Flere som har gode forslag til egentrening?

Fotos: Begge bildene er lagets egne fra TIDLIGERE treningsøkter bare så det er sagt! 
0 Kommentar

All organisert idrett settes på pause!

Postet av Ullern Håndball den 11. Mar 2020

Da kom meldingen fra Norges Idrettsforbund, med anbefaling om å stanse all organisert idrett i Oslo. Da forholder også Ullern Håndball seg til dette, og legger med det all organisert trening på hold inntil nærmere informasjon kommer.


Som vi skrev tidligere i dag har vi hele veien vært i tett dialog med bydelsoverlegen og har fulgt med på alle råd fra helsemyndighetene, Håndballforbundet og Idrettsforbundet. Tidligere i dag kom meldinger om at både Bring, Lerøy, Minirunder, Loppetasser, SPU og regionale samlinger er avlyst, i tillegg også alle seriekamper for våre lag. Nå kom også anbefalingen om å avlyse all organisert trening, og da iverksetter vi dette umiddelbart med virkning fra torsdag 12. mars. 

Vi holder dere oppdatert med informasjon så fort det foreligger nytt i saken. 

***

Les hele saken i linken eller utdrag under: 

https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/oslo-idrettskrets/nyheter/anbefaler-stans-av-all-idrettslig-aktivitet-i-oslo/?fbclid=IwAR3bW1DBBcg4DFYJlz3Bn5NXHJ1YhEA5nOR9Vhb8VaD5-mGlyCPxKfFEEoo 


Oslo kommune har i dag hevet beredskapsnivået for spredning av Koronaviruset. Det er fastsatt forskrifter av betydning for Osloidretten og som all organisert idrett i Oslo bes forholde seg til.

 

Det er innført forbud mot større arrangement og krav om at bl.a. forsamlingslokaler og arenaer uten plasstildeling skal sørge for at alle til stede kan holde 1 meter avstand til andre i lokalet og på arenaområdet. For alle praktiske formål er det neppe forsvarlig å gjennomføre det meste av normal idrettsaktivitet.

Byrådet ber om at alle bedrifter, organisasjoner og innbyggere gjør det som står i sin makt for å redusere spredning av Koronaviruset. – Idretten må ta sin del av ansvaret og delta i den dugnadsinnsatsen som kommunen ber om, sier styreleder i Oslo Idrettskrets Sveinung Oftedal.

Store idrettslag som Kjelsås IL og Bækkelagets spkl har allerede innført stans av all idrettslig aktivitet og Oslo Idrettskrets ber om at alle idrettslag vurderer det samme.

Forbud mot større arrangement

Arrangører med mer enn 100 deltakere må ha eksplisitt tillatelse for gjennomføring og må søke bydelen om dette.

Det er innført generelt forbud mot alle arrangementer med mer enn 500 deltakere, både innendørs og utendørs.

Det er viktig å være klar over at uaktsom eller forsettlig overtredelse av bestemmelsene i de kommunale forskrifter er straffbart, jf. smittevernloven § 8-1.


0 Kommentar

Koronavirus - status fra Ullern Håndball

Postet av Ullern Håndball den 11. Mar 2020

Under følger en oppdatert status på situasjonen rundt korona-virus og aktivitet i Ullern Håndball. Vi forstår at det er mange spørsmål og bekymringer, og vi følger tett med på informasjon fra Håndballforbundet, Idrettsforbundet, Folkehelseinstituttet og bydelen.

 

Siste (onsdag kl 1730):

Vi har i ettermiddag vært i kontakt med bydelsoverlegens kontor i bydel Ullern.
Inntil annet er avtalt kan vi fortsette vår aktivitet med treninger i skole og haller. Det skal være et bydelsoverlegemøte i morgen tidlig, der bl.a arrangementer/møter/sosiale sammenkomster/treninger skal diskuteres.

Vi følges nøye opp av  bydelsoverlege og helseavdeling og har daglig kontakt. I dag er det IKKE tilkommet nye smittede i vår bydel. Det er hengt opp smittevernsinformasjon i Ørakerhallen og det er iverksatt forsterket rengjøring to ganger i døgnet. Tilsynsvakter skal desinfisere håndtak og overflater når de har vakt på kveldstid. Noen idrettslag og håndballklubber har valgt å avlyse treninger og stenge hallene. Det kan være gode begrunnelser for dette som ikke vi kjenner til. Inntil videre går trening som vanlig inntil vi får beskjed om noe annet.

***

Vi har som mange har fått med seg, en situasjon i Ullern håndball, der det har blitt påvist korona-smitte på to spillere. Helseetaten er varslet og har kontaktet alle berørte lagspillere og trenere på tre ulike lag. Store deler av begge lag er nå i hjemmekarantene i 14 dager, til og med den 18.3.20. Alle i karantene følges nå opp daglig av Ullern bydel. De smittede er nå ikke syke lenger og avventer retesting for å bekrefte at de er friske

 

STATUS I DAG

Det er IKKE tilkommet nye syke i Ullern håndball den siste uken.

Det kommer naturlig opp endel spørsmål i forbindelse med et slikt smitteutbrudd i en klubb. Som hovedregel forholder klubben seg til helsemyndighetenes retningslinjer og smittevernstiltak. Ullern Håndball har tett kontakt med bydel/kommune/skoler og vi vil komme med fortløpende informasjon til dere dersom det skjer noen endringer.

 

HVA ER KARANTENE?

Personer som skal i karantene er i utgangspunktet IKKE syke. De kan ha vært utsatt for smitte gjennom nærkontakt med andre smittede og skal derfor holde seg unna andre en periode for å hindre smitte videre.

Spillere og trenere i karantene skal ikke gå på jobb eller skole i karanteneperioden. De skal ikke ha fysisk kontakt med andre enn nær familie i husstanden. De skal heller ikke ha kontakt med andre som også er i karantene.

Dersom de som er i karantene utvikler influensaliknende symptomer som f.eks feber, pusteproblemer og hodepine, skal de testes.

Hvis man har vært i nylig kontakt med en som nå er i karantene, skal det IKKE gjøres noen tiltak. Man er da ikke i risikogruppen per i dag, med mindre man har vært i DIREKTE kontakt med en som har fått påvist smitte. Dette kan selvfølgelig endre seg, men dette er retningslinjene fra helsemyndighetene som vi forholder oss til.

 

TRENING OG KAMPAKTIVITET

VI FØLGER TETT MED PÅ STADIG OPPDATERTE ANBEFALINGER 

Vi følger alle generelle råd fra helsemyndigheter og helseavdelingen i bydelen angående dette, og Norges Håndballforbund har i dag et ekstraordinært ledermøte hvor de diskuterer ulike arrangementer i nær fremtid. Bring, Lerøy og Loppetassen ble kansellert i dag, og vi forventer mer informasjon fra Håndballforbundet utover dagen - og spesielt da med tanke på treninger og seriekampavvikling.

Inntil ny informasjon kommer fra Håndballforbundet går våre treninger som normalt. 

 

Folkehelseinstituttet innførte tidligere i dag nye retningslinjer angående større arrangementer. Alle arrangementer med over 500 deltakere skal avlyses. Ved arrangementer med mellom 100 og 500 deltakere skal arrangør nøye vurdere risiko i samråd med kommuneoverlege.

  

TILTAK

Ullern håndball har tidligere i uken vært i kontakt med bydelsadministrasjonen i Ullern bydel.

*Bydeloverlegens kontor er foreløpig klar på at per i dag kan all aktivitet som treninger og kampavvikling i Ørakerhallen foregå som vanlig.

*Allerede innførte smittevernstiltak som råd om håndvask og bruk av antibac hos spillere, trenere og tilskuere opprettholdes.

*Øraker skole har sammen med kommunen iverksatt forsterket daglig vask av hallene.
*Tilsynsvakter på kveldstid skal med jevne mellomrom vaske håndtak og overflater med desinfeksjon.
*Oppslag om god hygiene er satt opp i hallen.
*Lagledelse holdes fortløpende orientert om status og evt. endringer.

 

Husk at hovedmålet med denne smittebegrensningen er å hindre at de som er eldre og syke blir smittet. Disse må vi alle verne om.

Vi oppfordrer alle til å følge med på Folkehelseinstituttet og Oslo kommune sine hjemmesider - der oppdateres informasjon fortløpende. Vi holder dere orientert om situasjonen videre. 

 

Linker til nyttig informasjon:

Oslo kommune har åpnet en telefonlinje for de som mistenker at de er smittet med koronavirus: Telefon 21 80 21 82

Dersom du er alvorlig syk og trenger øyeblikkelig helsehjelp, kontakt legevakt: Telefon 116117

 

Følg ellers med på informasjon her:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/viktig-informasjon-vedrorende-koronavirus/

https://www.handball.no/nyheter/2020/03/oppdatert-informasjon-om-koronaviruset/

 

Styret, Ullern Håndball 

 


0 Kommentar

Powered by: Bloc