Koronavirus - status fra Ullern Håndball

Postet av Ullern Håndball den 11. Mar 2020

Under følger en oppdatert status på situasjonen rundt korona-virus og aktivitet i Ullern Håndball. Vi forstår at det er mange spørsmål og bekymringer, og vi følger tett med på informasjon fra Håndballforbundet, Idrettsforbundet, Folkehelseinstituttet og bydelen.

 

Siste (onsdag kl 1730):

Vi har i ettermiddag vært i kontakt med bydelsoverlegens kontor i bydel Ullern.
Inntil annet er avtalt kan vi fortsette vår aktivitet med treninger i skole og haller. Det skal være et bydelsoverlegemøte i morgen tidlig, der bl.a arrangementer/møter/sosiale sammenkomster/treninger skal diskuteres.

Vi følges nøye opp av  bydelsoverlege og helseavdeling og har daglig kontakt. I dag er det IKKE tilkommet nye smittede i vår bydel. Det er hengt opp smittevernsinformasjon i Ørakerhallen og det er iverksatt forsterket rengjøring to ganger i døgnet. Tilsynsvakter skal desinfisere håndtak og overflater når de har vakt på kveldstid. Noen idrettslag og håndballklubber har valgt å avlyse treninger og stenge hallene. Det kan være gode begrunnelser for dette som ikke vi kjenner til. Inntil videre går trening som vanlig inntil vi får beskjed om noe annet.

***

Vi har som mange har fått med seg, en situasjon i Ullern håndball, der det har blitt påvist korona-smitte på to spillere. Helseetaten er varslet og har kontaktet alle berørte lagspillere og trenere på tre ulike lag. Store deler av begge lag er nå i hjemmekarantene i 14 dager, til og med den 18.3.20. Alle i karantene følges nå opp daglig av Ullern bydel. De smittede er nå ikke syke lenger og avventer retesting for å bekrefte at de er friske

 

STATUS I DAG

Det er IKKE tilkommet nye syke i Ullern håndball den siste uken.

Det kommer naturlig opp endel spørsmål i forbindelse med et slikt smitteutbrudd i en klubb. Som hovedregel forholder klubben seg til helsemyndighetenes retningslinjer og smittevernstiltak. Ullern Håndball har tett kontakt med bydel/kommune/skoler og vi vil komme med fortløpende informasjon til dere dersom det skjer noen endringer.

 

HVA ER KARANTENE?

Personer som skal i karantene er i utgangspunktet IKKE syke. De kan ha vært utsatt for smitte gjennom nærkontakt med andre smittede og skal derfor holde seg unna andre en periode for å hindre smitte videre.

Spillere og trenere i karantene skal ikke gå på jobb eller skole i karanteneperioden. De skal ikke ha fysisk kontakt med andre enn nær familie i husstanden. De skal heller ikke ha kontakt med andre som også er i karantene.

Dersom de som er i karantene utvikler influensaliknende symptomer som f.eks feber, pusteproblemer og hodepine, skal de testes.

Hvis man har vært i nylig kontakt med en som nå er i karantene, skal det IKKE gjøres noen tiltak. Man er da ikke i risikogruppen per i dag, med mindre man har vært i DIREKTE kontakt med en som har fått påvist smitte. Dette kan selvfølgelig endre seg, men dette er retningslinjene fra helsemyndighetene som vi forholder oss til.

 

TRENING OG KAMPAKTIVITET

VI FØLGER TETT MED PÅ STADIG OPPDATERTE ANBEFALINGER 

Vi følger alle generelle råd fra helsemyndigheter og helseavdelingen i bydelen angående dette, og Norges Håndballforbund har i dag et ekstraordinært ledermøte hvor de diskuterer ulike arrangementer i nær fremtid. Bring, Lerøy og Loppetassen ble kansellert i dag, og vi forventer mer informasjon fra Håndballforbundet utover dagen - og spesielt da med tanke på treninger og seriekampavvikling.

Inntil ny informasjon kommer fra Håndballforbundet går våre treninger som normalt. 

 

Folkehelseinstituttet innførte tidligere i dag nye retningslinjer angående større arrangementer. Alle arrangementer med over 500 deltakere skal avlyses. Ved arrangementer med mellom 100 og 500 deltakere skal arrangør nøye vurdere risiko i samråd med kommuneoverlege.

  

TILTAK

Ullern håndball har tidligere i uken vært i kontakt med bydelsadministrasjonen i Ullern bydel.

*Bydeloverlegens kontor er foreløpig klar på at per i dag kan all aktivitet som treninger og kampavvikling i Ørakerhallen foregå som vanlig.

*Allerede innførte smittevernstiltak som råd om håndvask og bruk av antibac hos spillere, trenere og tilskuere opprettholdes.

*Øraker skole har sammen med kommunen iverksatt forsterket daglig vask av hallene.
*Tilsynsvakter på kveldstid skal med jevne mellomrom vaske håndtak og overflater med desinfeksjon.
*Oppslag om god hygiene er satt opp i hallen.
*Lagledelse holdes fortløpende orientert om status og evt. endringer.

 

Husk at hovedmålet med denne smittebegrensningen er å hindre at de som er eldre og syke blir smittet. Disse må vi alle verne om.

Vi oppfordrer alle til å følge med på Folkehelseinstituttet og Oslo kommune sine hjemmesider - der oppdateres informasjon fortløpende. Vi holder dere orientert om situasjonen videre. 

 

Linker til nyttig informasjon:

Oslo kommune har åpnet en telefonlinje for de som mistenker at de er smittet med koronavirus: Telefon 21 80 21 82

Dersom du er alvorlig syk og trenger øyeblikkelig helsehjelp, kontakt legevakt: Telefon 116117

 

Følg ellers med på informasjon her:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/viktig-informasjon-vedrorende-koronavirus/

https://www.handball.no/nyheter/2020/03/oppdatert-informasjon-om-koronaviruset/

 

Styret, Ullern Håndball 

 


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.