Varsel årsmøte Ullern Basket

Postet av Ullern Basket den 23. Jan 2020


Til alle medlemmer i Ullern IF Basket.

Det inviteres til årsmøte i Ullern IF Basket for året 2019


Onsdag 4. mars 2020 kl.19:00

i Øraker skolens samlingssal

(rett ved Ørakerhallen)


Forslag som skal behandles på årsmøte for 2019 skal sendes skriftlig til styret@ullernbasket.no. Det må også komme frem om saken er til orientering eller om det skal fattes vedtak av årsmøte.

Frist for innsendte forslag er 12.02.2020


Overordnet agenda for årsmøte (ihht lovnorm NIF)

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden.
 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Behandle idrettslagets årsberetning.
 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand. 
 6. Behandle forslag og saker.[1]    
 7. Gi styre fullmakt til å fastsette treningsavgift
 8. Vedta budsjett.
 9. Behandle organisasjonsplan.[3 Foreta følgende valg:[4]
 1. Leder og nestleder.
 2. Styremedlem og evt varamedlem.[5]
 3. Valgkomiteen.

 

På valg i 2020:

 • Tore Kvam
 • Hans-Jørg Schneidt
 • Geir Henriksen

 

Valgt til 2021

 • Kjetil Berthelsen
 • Geir Dyngeland
 • Inga Aune
 • Sten Bråthen
 • Joseph Allen

 

Valgkomite på valg:

 • Dag Heimdal
 • Kristofer Anker


[1] Årsmøtet bør gi styret fullmakt til å oppdatere loven i samsvar med fremtidige endringer i NIFs lovnorm for idrettslag.


[3] Organisasjonsplanen skal regulere idrettslagets interne organisering og aktivitet.

[4] Dette er minimum av de tillitsvalgte som skal velges på årsmøtet. Årsmøtet kan i tillegg velge andre tillitsvalgte det er behov for.

[5] Styremedlemmer skal velges for to år av gangen. Antall styremedlemmer og varamedlemmer må fylles ut ved vedtakelse av loven, minimum ett styremedlem og ett varamedlem. Alle styremedlemmer, også leder og nestleder, kan velges til spesifikke oppgaver.


Publisert  23.01.2020 

Tore Kvam - styreleder Ullern Basket


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.