Ullern IF har årsmøtet for 2023 den 21.03.2024. Vi starter kl 18.00 på møterom A1 i 3.etasje UFH. Frukt og kaffe blir servert.

Postet av Ullern Idrettsforening den 3. Jan 2024

-
timer
-
minutter
-
sekunder


Dagsorden:       

 1. Godkjenne de stemmebrettigede 
 2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
 3. Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å signere protokollen
 4. Godkjenne styrets årsberetning Årsberetning 2023 til styret (1) - signert.pdf
 5. Godkjenne og behandle revidert regnskap 2023 Resultatrapport IF - (2023) Konsolidert med noter - signert.pdf  Årsregnskap IF 2023.pdf  Revisjonsrapport 2Signert.pdf
 6. Godkjenne og behandle budsjett 2024 Resultatbudsjett - (2024) rev2.pdf
 7. Kontrollkomitees beretning Rapport fra kontrollutvalget UIF 2023 - pr 21-03-2024.pdf
 8. Fastsette medlemskontingent Medlemskontingent 2024.pdf
 9. Godkjenne vedtektsendringer fra hovedstyret Vedtektsendring Ullern IF årsmøtet 2024 versjon 2.pdf
 10. Godkjenne forespørsel fra styreleder og daglig leder Oslo Idrettskrets’ ting onsdag 5. juni 2024.pdf
 11. Valg 
  1. Valg til styret 
  2. Valg til valgkomite
 12. Evt annet/ innkomne forslag  

Protokoll 21.03.2024 : Protokoll Årsmøte 21.03.2024 - signert.pdf

Fullstendighetserklæring 2023.pdf

Årsmøter avdelingene :

Bandy: Årsberetning Ullern Bandy 2023 signering - signert.pdf  Protokoll 14 mars 2024 Årsmøte Ullern Bandy Signert.pdf


Basket: Årsberetning Ullern basket 2023_v2 - signert.pdf  Protokoll årsmøte Ullern Basket for 2023 signert.pdf


Fotball: Årsberetning 2023 for Ullern fotball - 2024 signert.pdf   Protokoll for årsmøte Ullern Fotball 2024 Signert.pdf


Håndball : Årsberetning Ullern Håndball 2023 signert.pdf   Protokoll fra årsmøte i Ullern Håndball 2023 signert.pdf


Ullern Idrettsforening: Årsberetning Ullern IF 2023 til styret (1) - signert.pdf   Årsregnskap IF 2023.pdf   Resultatrapport IF - (2023) Konsolidert med noter - signert.pdf

Har du noen forslag til saker? Se vedlagte skjema som benyttes:

forslagsskjema-til-arsmote_final.docx

Ved spørsmål om årsmøtet, kan Ullern Idrettsforening kontaktes på 92 69 67 16 eller alexander@ullern.no


Med vennlig hilsen
Hovedstyret


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.