Saksliste årsmøte Ullern Basket 12.03.2024 kl 19:00 i GAMLE KLUBBHUSET

Postet av Ullern Basket den 6. Mar 2024

Bli med på årets årsmøte 12.mars ! Det er her planene lages for basketfremtiden!

Fristen for innsendte forslag til vedtak på årsmøte gikk ut 05.03.2024 Det har ikke kommet inn noen forslag til vedtak eller orienterende saker. Styret fremmer 2 forslag til vedtak om klubbdugnad og treningsavgift.

Årsmøte Ullern IF Basket
Til alle medlemmer i Ullern IF Basket. Det inviteres til årsmøte i Ullern IF Basket for året 2023

Tirsdag 12. mars 2024 kl.19:00
ved Ullern idrettspark, gamle klubbhuset


Saksliste (se vedlegg)

1.    Godkjenne de stemmeberettigede.
2.    Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden.
3.    Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
4.    Gjennomgang og godkjennelse av årsberetning for 2023
5.    Gjennomgang og godkjennelse av regnskap for 2023
6.    Gjennomgang og godkjennelse av budsjett for 2024
7.    Forslag vedtak
        a.    Fullmakt endring av størrelse på treningsavgift
        b.    Videreføring dugnadsarbeid for klubben
8.    Valg av styret
9.    Valg av valgkomitéen
10.  Saker til orientering

•    Varsel om planlagt årsmøte ble lagt ut på Ullerns web og Facebook 04.02.2024
•    Frist for å sende inn forslag til saksliste var 05.03.2024 Styret mottok ingen innspill.
•    Saker som ønskes drøftet, kan tas opp som orienterende under punkt 10 i møtet

Vel møtt!

Med vennlig hilsen
Svein Sollie, styreleder
For Styret i Ullern IF BasketKommentarer

— Guest