Serie: MSA assistent, G19 og G14 hovedtrener Anders Johansson om bruken av video som verktøy i utviklingen av lag og enkeltspillere

Postet av Ullern Fotball den 31. Mar 2021

«I Ullern jobber vi mye med å sette våre spillestilsprinsipper til livs gjennom treningsarbeidet vårt. Her er video et viktig verktøy som kan komplimentere det vi gjør på feltet. Om vi arbeider med å forbedre lagets evne til å anvende lagets prinsipper, kan video være til hjelp for å få til dette – som vi så i forrige artikkel. Samtidig kan video brukes til å utvikle enkeltspillernes eller lagdelers evne til å utføre deres individuelle oppgaver for at laget skal lykkes med sin overordnede oppgave. Man har begrenset tid på feltet, så det er ikke alltid man rekker over alt (sannsynligvis er det ikke særlig gunstig å prøve på det, heller). Dermed kan video i etterkant være utfyllende for det ene eller det andre, og totalt sett tror vi at det leder til en enda større utvikling hos enkeltspillerne i Ullern fotball; de forstår bedre hva laget prøver på og hvorfor, og hva de må gjøre for at det skal skje.

Å sende ut klipp

Hele veien fra A-lag til ganske langt nede i aldersgrupper, f.eks. på mitt G2007-kull som da i fjor var G13, har vi brukt video til dette. Kanskje sender jeg ut et klipp til hele laget og spør spørsmål om hva laget gjorde bra i den eller den situasjonen, og hva som kunne vært gjort annerledes. Kanskje sender jeg klippet til ei gruppe som består av bare spillere i bakre ledd. Og kanskje sender jeg klippet til en enkeltspiller. Slik kan lag, lagdeler og spillere reflektere over situasjoner, og samtidig starte en dialog med treneren rundt situasjonen eller oppgaven som skal utføres. Hva bør en se etter her, i denne situasjonen? Hvilke medspillere bør du orientere deg etter? Det er mye man kan se i bare 10 sekunder med fotball, avhengig av perspektivet en tar. Vi trenerne kan kanskje hjelpe spillerne med dette, slik at man lærer så mye som mulig av hver kamp og hver treningsøkt. 

Gi spillerne oppgaver med å lage klippene selv 

Det aller beste er om denne dialogen starter fra motsatt ende: At spillere deler videoklipp med treneren. De kan så komme med sine refleksjoner rundt det som foregår i klippet, og eventuelt stille spørsmål. Treneren kan så stille nye spørsmål eller komme med sine tilbakemeldinger. Sjansen for at spilleren har «levd seg inn» i klippet og aktivt reflektert over hva han gjorde bra og hva en kan ta til neste nivå neste gang, er mye større i dette tilfellet. Samtidig lærer man seg å ta ansvar for egen treningshverdag og egen utvikling. Dette vil jeg anbefale samtlige spillere å prøve, i det minste. På G14 – altså 2007-kullet – har mange begynt å sende klipp til oss trenerne, og vi merker at spilleforståelsen øker i et stødig tempo for de det gjelder. 

Lære av andre - hvordan gjøres det på det høyeste nivået

I tillegg til at vi bruker video av spillerne selv som et verktøy for utvikling av individer og lagdeler, er det mye læring i å observere andre også – og da helst skoleeksemplene. I diverse gruppechater deler vi til stadighet klipp av midtstoppere, keepere, driblefanter, frisparkkonger eller Messi-er. Og vi deler ikke bare for motivasjonens del – så klart er det kult å se Ronaldo score på langskudd – men ofte for å skape refleksjon der også. Hvordan klarer Messi å komme seg forbi motspillerne sine uten å bruke fancy finter? Hvordan klarer Busquets å slå denne pasningen forbi så mange motspillere? Igjen: Kreativiteten hos oss og spillerne er det eneste som begrenser mulighetene våre for å lære av de på TV-skjermen.» 

Som en kan se er det et omfattende stykke arbeid som gjøres av trenerne. Vi takker Johansson for å sette oss litt inn i hans bruk av video som virkemiddel for å utvikle sine grupper, lag og enkeltspillere. I neste artikkel, i denne serien om bruken vår av video, skal vi gå inn på hvordan en kan bruke video for å påvirke en spesifikk lagdel eller gruppe som har samme utfordringer. 


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.